Sprzęt laboratoryjny - sprzedaż i serwis

ELEXSYS

 

Najnowsze spektrometry elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) zaprojektowane zostały do wykonywania pomiarów zarówno w laboratoriach kontroli jakości, jak i instytutach naukowych oraz na uczelniach zajmujących się badaniami molekularnymi. 

Posiadają szerokie zastosowanie w badaniach materiałowych, biologii strukturalnej, a także w fizyce  kwantowej.

Pomiary przeprowadzone przy użyciu przyrządu EPR dostarczyły obszernych informacji o strukturach metaloproteinowych oraz strukturach i procesach zachodzących podczas fotosyntezy.

 

Wyróżniamy następujące systemy spektrometru elektronowego paramagnetycznego rezonansu (EPR) produkowane przez firmę Bruker:

 

 - produkty EPR o nazwie ELEXSYS™

 - produkty EPR EMXplus™

 - produkty EMXmicro™

 - produkty EMXnano™

 - produkty e-scan

 

W celu zapoznania się ze szczegółami technicznymi spektrometrów zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą. 

 

 


RHL-Service ul. Budziszyńska 74 60-179 Poznań tel.: +48-61-8689136 fax.: +48-61-8630122
realizacja studiofabryka.pl