Sprzęt laboratoryjny - sprzedaż i serwis

ThermStar

ThermPlot

ThermPlot nadaje się do zbierania danych z regulatorów temperatury serii DC30 i 50. Pozwala na tabelaryczną i graficzną prezentację danych.

ThermStar95plus

ThermStar to oprogramowanie do sterowania pracą termostatów mających możliwość podłączenia do komputera.

RHL-Service ul. Budziszyńska 74 60-179 Poznań tel.: +48-61-8689136 fax.: +48-61-8630122
realizacja studiofabryka.pl