Sprzęt laboratoryjny - sprzedaż i serwis

spektrometry NMR 300 - 1000 MHz

 

Spektrometry NMR (jądrowego rezonansu magnetycznego) umożliwiają badanie struktury cząsteczek, interakcji różnych cząsteczek, kinetyki lub dynamiki cząsteczek.  Pozwalają również na pomiar składu mieszanin biologicznych lub syntetycznych roztworów lub kompozytów. Zaletą prowadzenia pomiaru metodą NMR jest możliwość bezinwazyjnego  badanie cząsteczek w roztworze i stanie stałym, a także badanie płynów biologicznych bez wnikania w ich strukturę.

 

Wielkość mierzonych cząsteczek może wahać się od bardzo małej cząsteczki organicznej lub metabolitu poprzez peptyd średniej wielkości lub produkt naturalnego, aż do białek o kilku dziesiątkach kDa masy cząsteczkowej.
Badania spektroskopem  NMR stanowią uzupełnienie innych technik badawczych i analitycznych takich jak rentgen, krystalografia i spektrometria masowa.

 

Najnowszy system do obrazowania przedklinicznego AVANCE IVDr służy wyłącznie do celów badawczych.  Jest kompletną, sprawdzoną i znormalizowaną platformą do wykonywania badań przedklinicznych i badań przesiewowych NMR, a także badań IVD-NMR. Pozwala również na screening przedkliniczny i diagnostykę in vitro.

 

Systemy pomiarowe NMR o wysokiej wydajności umożliwiają opracowywanie i przeprowadzenie walidacji wysokiej jakości badań IVD-NMR oraz przedklinicznych testów przesiewowych in vitro.

 

Dzięki standaryzowanej platformie do spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) możliwe jest wykonywanie opłacalnych, wysokosprawnych badań przedklinicznych NMR oraz wykrywanie i weryfikacja IVD-NMR nowych testów NMR (na poziomie RUO)  .

RHL-Service ul. Budziszyńska 74 60-179 Poznań tel.: +48-61-8689136 fax.: +48-61-8630122
realizacja studiofabryka.pl