Höppler

Höppler

Wiskozymetr Höppera z opadającą kulką służy do dokładnych pomiarów lepkości gazów i cieczy przeźroczystych o charakterze newtonowskim.
Pomiary spełniają założenia normy ISO 12058 oraz DIN 53015.
Przy zachowaniu poprawnej temperatury próbki, lepkościomierz z opadającą kulką jest najdokładniejszym z wiskozymetrów.

Najczęściej stosowany do pomiarów w przemyśle:

  • chemicznym (roztwory polimerów, rozpuszczalniki, lakiery...)
  • farmaceutycznym
  • spożywczym (napoje, żelatyny...)
  • petrochemicznym (oleje, ciekłe węglowodory...)

Dane techniczne:

  • Zakres lepkości: 0,5 - 105 mPas
  • Temperatura: -20 - +150°C
  • Powtarzalność: < 0,5%
  • Porównywalność: < 1%
Sprzedajemy rozwiązania
światowych liderów
Thermo Bruker

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.