Sprzęt laboratoryjny

Sprzedaż i serwis

RHL-Service jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy Thermo Electron (Karlsruhe), zajmuje się zarówno sprzedażą jak i serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz dystrybutorem firmy BRUKER BioSpin.

Od przeszło 25 lat specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów reologicznych oraz w dobieraniu odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Organizujemy szkolenia, które zawierają zarówno elementy obsługi przyrządów jak i metodyki pomiarowej. Wykonujemy instalacje oraz kalibracje przyrządów u klienta w laboratorium. Posiadamy własne laboratorium, w którym można wykonać próbne pomiary, porównać oferowaną przez nas aparaturę, a także zapoznać się z możliwościami poszczególnych przyrządów.

Nasz wykwalifikowany personel prowadzi również szkolenia reologiczne; zarówno z podstaw reologii, z obsługi oferowanego przez nas sprzętu, jak i z przeprowadzania i analizowania zaawansowanych pomiarów reologicznych. Od lat współpracujemy z uczelniami i instytutami naukowymi w organizowaniu różnego rodzaju spotkań o tematyce reologicznej (konferencje, warsztaty, spotkania naukowe).

Klauzula informacyjna w związku z at. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.