Reometr MARS 40/60

Reometr MARS 40/60

Reometr MARS 40/60 to najbardziej zaawansowany technologicznie reometr firmy HAAKE. Umożliwia wykonywanie wszystkich możliwych pomiarów w trybach rotacyjnych i oscylacyjnych. Budowa modułowa pozwala na łatwe dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb. Do reometru zaprojektowano wiele przystawek umożliwiających rozmaite badania dodatkowe. W śród nich są badania wpływu pola elektrycznego, ciśnienia, promieniowania UV na własności reologiczne. Dodatkowo, reometr może wykonywać pomiary przy wyjątkowo niskich naprężeniach ścinających oraz wysokich szybkościach ścinania.

Zastosowania:

 • badanie lepkości i tiksotropii
 • wyznaczanie granic plastyczności
 • śledzenie przejść fazowych
 • pomiar właściwości lepko-sprężystych
 • analiza tekstury
 • badania (DSR) wg norm AASHTO, ASTM i DIN stosowane do bitumu i asfaltu
 • połączone metody pomiarowe (Rheoscope, rheonaut, ctc)

Cechy:

 • jednoczęściowa rama ze zoptymalizowanym rozkładem sił i stabilnością
 • wydajność nanomomentu dla wrażliwych próbek – wystarczająco solidna do codziennego użytku
 • otwarta architektura systemu akceptuje szeroki zakres temperatur i geometrii pomiarowych w celu zwiększenia dokładności i możliwości pomiarowych oraz szeroki dostęp do próbki
 • wielojęzyczne oprogramowanie Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ w pełni automatyzuje pomiary i procedury dla profesjonalistów i początkujących
 • Connect Assist dla modułów geometrii i temperatury z szybkozłączem i natychmiastowym rozpoznawaniem oraz automatycznym zwalnianiem geometrii za pomocą przycisku
 • pewna kontrola temperatury próbki od -150ºC do 600ºC

Branże:

 • przemysł spożywczy
 • przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
 • produkcja farb i lakierów
 • przemysł petrochemiczny
 • przetwórstwo polimerów i żywic
 • górnictwo i przemysł budowlany
 • automotive
 • działy R&D
 • uczelnie oraz jednostki badawcze

Galeria

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.

Napisz do nas
×
Zapytanie o Reometr MARS 40/60