O firmie

Od przeszło 25 lat specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów reologicznych oraz w dobieraniu odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Reprezentujemy firmę Thermo Electron Karlsruhe (koncern Thermo Fisher Scientific) oraz  BRUKER Biospin na terenie Polski.

Organizujemy szkolenia, które zawierają zarówno elementy obsługi przyrządów jak i metodyki pomiarowej. Wykonujemy instalacje oraz kalibracje przyrządów u klienta w laboratorium. Posiadamy własne laboratorium demonstracyjne, w którym można wykonać próbne pomiary, porównać oferowaną przez nas aparaturę, a także zapoznać się z możliwościami poszczególnych przyrządów.

Nasz wykwalifikowany personel prowadzi również szkolenia reologiczne; zarówno z podstaw reologii, z obsługi oferowanego przez nas sprzętu, jak i z przeprowadzania i analizowania zaawansowanych pomiarów reologicznych. Od lat współpracujemy z uczelniami i instytutami naukowymi w organizowaniu różnego rodzaju spotkań o tematyce reologicznej (konferencje, warsztaty, spotkania naukowe).

Firma zajmuje się sprzedażą, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym produktów Thermo Scientific HAAKE, NESLAB, PRISM takich jak :  

  • wiskozymetry (ze spadającą kulka, typu Brookfield, rotacyjne)
  • reometry
  • termostaty (układy regulacji temperatury, wanny, układy chłodzące)
  • układy do pomiaru lotności (fogging tester)
  • wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe (polimery)
  • wtryskarki laboratoryjne
  • plastometry

 RHL-Service oferuje także wyspecjalizowane przyrządy firmy BRUKER Biospin

  • spektrometry NMR
  • spektrometry EPR
  • systemy do obrazowania przedklinicznego MRI i NMI

RHL-Service organizuje także szkolenia reologiczne dotyczące obsługi przyrządów oraz metodyki pomiarowej. Wykwalifikowani pracownicy przeprowadzają instalacje, kalibracje i naprawy aparatury kontrolno-naukowej.

Firma posiada własne laboratorium, w którym można wykonać pomiary próbne, porównać oferowaną aparaturę, a także zapoznać się z możliwościami badawczymi sprzętu.

Firma wydała także polskie tłumaczenie książki G.Schramma „Reologia. Podstawy i zastosowania” .  

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfiakt nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

 

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.