Reometr CaBER 1

ZAKOŃCZONO PRODUKCJĘ

 

Od ponad 30 lat rozwojowi uległy techniki mierzenia właściwości rozciągalności cieczy nienewtonowskich. Wiele dotychczasowych metod okazało się nieskutecznych ze względu na powstawanie złożonych przepływów i tym samym otrzymywanie niezadowalających wyników. W konsekwencji na rynku nie pojawił się dotychczas odpowiedni przyrząd. Zapotrzebowanie na tego rodzaju aparaturę kontrolno-pomiarową skłoniło firmę ThermoHaake do wykreowania nowego reometru służącego do reologicznych pomiarów rozciągalności cieczy nienewtonowskich- jest nim właśnie CaBER1 (system Cambridge Polymer Group).

Reologia rozciągalności.

Znajomość zachowania rozciągalności cieczy nienewtonowskich jest niezwykle istotna zarówno w przemyśle, jak i podstawowych badaniach naukowych. Złożone przepływy charakteryzujące się dużą rozciągalnością występują w wielu procesach przemysłowych. Jako przykłady można podać: przepływy warstwowe, przepływy kurczące się, przepływy obrotowe. Większość substancji zupełnie inaczej zachowuje się podczas płynięcia rozciąganego, a inaczej podczas płynięcia ścinającego. Zwężanie się i ostatecznie rozerwanie próbki substancji powstałe na wskutek jej rozciągnięcia jest teraz możliwe do przeanalizowania dzięki przyrządowi CaBER1. Pozwala on uzyskać informacje dotyczące fizycznych właściwości materiału podczas całego procesu rozciągania badanej substancji, co nie jest możliwe podczas pracy z klasycznym reometrem rotacyjnym.

CaBER - reometr do pomiaru kapilarnego rozerwania substancji pod wpływem jej rozciągania ( the Capillary Breakup Extensional Rheometer)

CaBER wyprodukowany przez firmę ThermoHaake został zaprojektowany przez Cambridge Polymer Group (CPM). Początkowe prace nad skonstruowaniem tego typu reometru wykonane zostały przez rosyjską grupę naukowców pod kierownictwem Etnova i Rozhkova. Łatwy w użyciu przyrząd umożliwia wykonywanie pomiarów rozciągliwości takich materiałów jak: roztwory polimerowe, zawiesiny, stopy, kleje, emulsje i inne. Reometr CaBER może być używany jako przyrząd analityczny lub jako urządzenie służące do kontroli jakości. Nieduża podstawa o wymiarach 40x30 cm umożliwia łatwe umiejscowienie reometru zarówno w laboratorium, jak i zabranie do pomiarów wykonywanych w terenie.

Zasady pracy z reometrem CaBER

Małą ilość próbki (< 1 ml) umieszcza się pomiędzy dwoma okrągłymi płytkami. Górna płytka jest gwałtownie oddzielana od dolnej przy odpowiednio ustawionej przez użytkownika wartości naprężenia. W wyniku oddalania się od siebie płytek pod wpływem danego naprężenia i tym samym rozciągania substancji tworzy się coraz cieńsza "nitka". Po przerwaniu rozciągania cieczy w środkowym punkcie, ciecz opada na dolną płytkę przy danej wartości naprężenia określającej właściwości rozciągliwości substancji. Laserowy mikrometr mierzy średnicę punktu środkowego zwężającej się "nitki" cieczy i przedstawia jej zmianę w czasie. Zmierzone zostają efekty naprężenia powierzchniowego, lepkości, przenoszenia masy dzięki odpowiednio zaprojektowanemu oprogramowaniu.

CaBER służy do określania:

 • lepkości substancji, na którą działa naprężenie rozciągające
 • naprężenia powierzchniowego
 • czasu relaksacji
 • momentu rozerwania substancji pod wpływem rozciągania

Właściwości reometru CaBER:

 • praca reometru całkowicie kontrolowana przy pomocy komputera
 • łatwy w użyciu
 • łatwe nakładanie próbki na płytki i czyszczenie po pomiarze
 • Laserowy mikrometr klasy I
 • Linearny napęd silnika z możliwości ustawiania różnych prędkości
 • Automatycznie powtarzane pomiary
 • Wymienny układ pomiarowy
 • Możliwość dowolnego ustawienia przez użytkownika wartości natężenia
 • Wymagana mała objętość próbki (< 1 ml)

Zastosowanie:

 • przemysł spożywczy
 • produkcja klejów, farb i emulsji
 • przemysł kosmetyczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • biomateriały
 • przetwórstwo polimerów
 • laboratoria naukowo-badawcze

Dane techniczne:

 • Natężenie: od e0 = 10
 • Zakres współczynnika natężenia:
  • Zakładany: 0,01 - 300 /s
  • Cieczy: 10-5 - 10 /s
 • Zakres lepkości ścinania: 10 - 106 mPas
 • Średnica płytki: 4-8 mm
 • Rozkład średnicy: 10 um
 • Temperatura pracy: 0 - 80°C
 • Czas reakcji: 10 ms

Pliki do pobrania

pobierz Reometr CaBER 1 160.60K

Galeria

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.

Napisz do nas
×
Zapytanie o Reometr CaBER 1