Spektrometry NMR

Minispec

Miniaturowy spektrometr NMR do zastosowań w przemyśle, laboratoriach kontroli jakości, a także w nauce.

minispec LF90Minispec MQ-ONE

Fourier 80

Nowoczesny spektrometr nabiurkowy NMR o częstotliwości rezonansowej dla jąder wodoru 80MHz. Przygotowany do laboratoriów rozwojowych w przemyśle, a także jako podstawowe urządzenie w laboratoriach naukowych. Występuje w kilku gotowych wariantach wyposażeniowych takich jak: EduLab, ChemLab i CrimeLab.

Spektrometry NMR 300 - 1200 MHz

Spektrometry NMR (jądrowego rezonansu magnetycznego) umożliwiają badanie struktury cząsteczek, interakcji różnych cząsteczek, kinetyki lub dynamiki cząsteczek.  Pozwalają również na pomiar składu mieszanin biologicznych, syntetycznych roztworów lub kompozytów. Zaletą prowadzenia pomiaru metodą NMR jest możliwość bezinwazyjnego badania cząsteczek w roztworze i stanie stałym, a także badanie płynów biologicznych bez wnikania w ich strukturę.

Wielkość mierzonych cząsteczek może wahać się od bardzo małej cząsteczki organicznej lub metabolitu poprzez peptyd średniej wielkości lub produkt naturalny, aż do białek o kilku dziesiątkach kDa masy cząsteczkowej.
Badania spektrometrem NMR stanowią uzupełnienie innych technik badawczych i analitycznych takich jak rentgen, krystalografia i spektrometria masowa.

Najnowszy system do obrazowania przedklinicznego AVANCE IVDr służy wyłącznie do celów badawczych. Jest kompletną, sprawdzoną i znormalizowaną platformą do wykonywania badań przedklinicznych i badań przesiewowych NMR, a także badań IVD-NMR. Pozwala również na screening przedkliniczny i diagnostykę in-vitro. Systemy pomiarowe NMR o wysokiej wydajności umożliwiają opracowywanie i przeprowadzenie walidacji wysokiej jakości badań IVD-NMR oraz przedklinicznych testów przesiewowych in-vitro. Dzięki standaryzowanej platformie do spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) możliwe jest wykonywanie opłacalnych, wysokosprawnych badań przedklinicznych NMR oraz wykrywanie i weryfikacja IVD-NMR nowych testów NMR (na poziomie RUO)  .

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.

Napisz do nas
×
Zapytanie o Spektrometry NMR