Do pobrania

W dziale tym znajdziecie Państwo dostęp do najnowszych wersji oprogramowania do wszystkich oferowanych przez nas przyrządów. W zależności od wersji Państwa przyrządu aktualizacje oprogramowania mogą działać nieprawidłowo.

Przed dokonaniem aktualizacji proszę upewnić się, czy dana wersja oprogramowania prawidłowo współpracuje z modelem przyrządu użytkowanym przez Państwa. W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem w Poznaniu.

W wypadku pytań, bądź problemów z zamieszczonymi materiałami prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Oprogramowanie RheoWin służy do współpracy z wiskozymetrami od wersji VT7plus, wszystkimi reometrami oraz termostatami od wersji DC30. Składa się ono z dwóch modułów: Job Managera oraz Data Managera odpowiedzilanych odpowiednio za przygotowanie i wykonanie doświadczenia oraz za analizę danych wynikowych. RheoWin zarówno steruje temperaturą pracy najprostszego termostatu jak i kontroluje kamerę podłączoną do mikroskopu reometru MARS. Do głównych cech programu należą:

 • tworzenie oraz modyfikowanie doświadczeń za pomocą techniki "przeciągnij i upuść"
 • tworzenie w peni zautomatyzowanych szablonów działania urządzenia
 • w pełni konfigurowalny eksport danych
 • pełna wielozadaniowość (możłiwość kontroli nad kilkoma równocześnie pracującymi urządzeniami)
 • w pełni 32 bitowa aplkacja dla wszystkich wersji systemu Windows
 • możliwość logowania dla poszczególnych użytkowników
 • 12 języków do wyboru (w tym język polski)

Oprogramowanie w wersji 3.xx oraz 4.xx wymaga klucza instalacyjnego, natomiast oprogramowanie w wersji 2.xx dyskietki instalacyjnej.


Pobierz najnowszą wersję oprogramowania RheoWin

Pliki do pobrania

pobierz Folder informacyjny

PolySoft to oprogramowanie przeznaczone do współpracy z systemem wytłaczarek i mikserów PolyLab OS, PolyLab QC oraz miniaturową wytłaczarką MiniLab.


Pobierz najnowszą wersję oprogramowania PolySoft.

ThermPlot

ThermPlot nadaje się do zbierania danych z regulatorów temperatury serii DC30 i 50. Pozwala na tabelaryczną i graficzną prezentację danych.

ThermStar95plus

ThermStar to oprogramowanie do sterowania pracą termostatów mających możliwość podłączenia do komputera.

Pliki do pobrania

pobierz Oprogramowanie ThermPlot

Kilkanaście not aplikacyjnych ułatwiających rozpoczęcie pracy z naszymi przyrządami i akcesoriami.

 • Predicting the Influence of Temperature upon Viscous Properties
 • Rotovisco RV20 Computerization
 • Introduction to Normal Stress
 • VT500 / Software / CMC
 • Interpretation of Regression Analysis Data
 • Introduction to Elasticity
 • Normal Stress Measurements
 • The Yield Stress An Engineering Reality
 • Rheological Models for Gypsum Plaster Pastes
 • Rheological Characteristics of Shaving Cream
 • Contribution to the Assessment of some Rheological Properties of Wheat Gluten
 • Rheology of Cigarette Glue
 • Textile Printing Inks
 • The Results of a Water Based Paint
 • A Method for Judging whether Slip Flow is Prevalent
 • Programming of the VT500/501 Calculation Factors
 • Flow Properties of Paint Pigment Suspensions
 • Normal Stress Measurement of Engineering Adhesives
 • Steady Shear Rheological Equations for a Parallel Plate Geometry
 • Viscosity Measurement in Accordance with ASTM D4287-88 with the HAAKE
 • Viscotester VT500/VT501
 • Judging Paint Flow Characteristics Relative to Application
 • Predicting the Shelf-Life of Particulate Solutions
 • Dynamic Measurements of Jello
 • Observing the Complete Viscoelastic Picture
 • A Method for Monitoring Coagulation
 • The Processing of Hot Melt Glue
 • HAAKE SROT Software - Stationary Flow Curve Tests
 • Consideration of Viscous Heating
 • Measuring and Interpreting the Rheological Properties of Cosmetic Products
 • Elastictiy and Effect Upon Mold-Filling
 • Tracking the Curing of Epoxy with a Rotational Viscometer
 • Mozzarella Cheese,Elasticty,And Eating Pizza
 • The Rheological Characterization of Thixotropic Pharmaceutical Products
 • Predicting the Flow Behavior of Spray Coating after Application
 • Cappuccino In The Lab? Don’t Disturb The Foarm !
 • A General Introduction to the Theory of Forced Oscillation
 • Making Routine Measurements Routine-HAAKE's Job Stream
 • Rheological Measurements of Pharmaceutical Products - Moisturizing Milks
 • Measuring the Effect of Gels upon Mouth-Feel
 • A General Introduction to the Theory of Creep Testing
 • An Analytic Overview of Creep Testing
 • What is a Controlled-Stress Rheometer?
 • Rheology for predicting process performance
 • Simulating the Slumping of Spray Sealants
 • Estimating the Yield Stress from a Stress Ramp
 • The Measurement of Cure with Forced-Oscillation
 • Experimental Errors Using Rotational Rheometers
 • Characterizing Flow Regimes - Testing Sprayable PVC Plastisols
 • Determination of the Zero Viscosity Using RheoStress RS100
 • Preset-Postset Function in the HAAKE Software
 • Controlled Rate with Controlled Stress Rheometers
 • Customizing HELP Texts of the Haake Software
 • Determination of the Yield Point Using RheoStress RS100
 • Double Cone Sensor System
 • Solvent Trap for RheoStress RS100
 • Printer Laserjet HP 4L
 • The Low Shear Flow Behavior of Latex Paint
 • The Effect of Temperature upon Creep Curves
 • What Is the Relationship Between Creep and Compliance Curves?
 • Screen Dump with HP500C, 550C and 1200C Printer
 • Determination of the Calculation Factors for Viscometers
 • Rheological Test of PVC Samples with Ferrite Filler
 • The Viscoelastic Properties of Chewing Gum
 • Measuring the Stability of Paint Tinter
 • Time-Temperature-Superposition
 • Double Gap Cylinder DG41 for RS100
 • Disposable Parallel-Plate Sensors
 • Measuring Fast Curing Melts
 • Viscosity Standard Fluids
 • Determination of the Yield Point - VT550
 • New Measuring Geometry to Extend the Application Range
 • Importance of Temperature Control During Curing Reactions
 • Measurement of the Viscoelastic Properties of Polymer Melts
 • RS100 Oscillation Software V1.3x
 • Rheological Charcterization of a Polystyrene Melt
 • Compressed Air Cleaning System for RS100
 • Characterization of a Polyethlene Melt
 • Hardware Requirements for Haake Software
 • Correction of the Air Bearing Friction
 • Print a Data Table with the Haake RheoPlot Software
 • The Measuring Uncertainty of RT10 and RS100
 • Determination of Instrument Factors
 • Pump Maker Analyzes Flow Properties
 • Creep behavior of electrorheological fluids
 • Which Is More Critical-The Stress Or The Strain?
 • Relaxation Time Spectra in Rheology: Calculation Examples
 • Properties of a drag reduction micelle system
 • Molecular Weight Distribution Obtained From Rheological Experiments Using A New Analytical Inversion Schema
 • Molecular Weight Distribution Obtained From Rheology Different Methods And Common Problems
 • The Torque Calibration Of A Controlled-Stress Rheometer
 • Modified HP-Starches: Advantages in Manufacturing and Texture of Processed Food
 • Wheat Fiber-A Natural Functional Ingredient
 • The Influence of Cylinder Geometry in the Measurement of ER Fluids with Cylindrical Rotational Viscometers
 • Pressure Sensor System D35/200 for HAAKE Rheometrs
 • SHRP and the Measurement of Bitumen
 • Adjusment and Testing Tool for HAAKE Rheometers
 • Peltier Temperature Control System for HAAKE Rheometers
 • ER-Suspensions And Homogeneous ER Fluids
 • Comparison of Rheological Behavior of Suspensions Flocculated by Polymer Bridging and Depletion
 • Rheology of Lubricating Greases; 1995 ELGI Annual Meeting
 • The new 1996 HAAKE RheoStress and RotoVisco
 • New Application Software V2.0 for HAAKE Rheometers
 • Polymer Package for HAAKE Rheometers
 • Thickening of Electrostatically Stabilized Latices by Ethyl Acrylate-Methactrylic Acid Copolymers with various Molecular Weights
 • Determining the yield point of food products
 • Measurement of the viscoelastic properties of resins
 • Experimental Influences on the Casson-Viscosty resp.Casson Yield Point at Chocolate Tests
 • HAAKE Micro Stress Control with RheoStress RS100
 • Determination of molecular weight distribution from rheological experiments
 • Monitoring flow properties of food gels
 • Applied Rheology in the Field of Dental Applications
 • Using paints - Application and Rheology
 • Trouble Shooting HAAKE Rheometer Software
 • Viscosity Measurements on Liquid Chocolate with the VT550
 • Yield Point Determination of Cosmetic Products with Controlled Stress Rheometer
 • Measurement of Butter - Complications and Possibilities
 • Rheological Characterization of Polymers
 • Measuring uncertainties at the VT550
 • Applied Rheology in Food Technology
 • Rheological Characterization of Tooth Paste
 • Getting best results from modern rotational rheometers; some inside information.
 • Viscometer-Viscosity DIN Standards
 • ISO-Viscometer-Viscosity Standards
 • Rheological Characterization of Paints for the Practician
 • Relations between Rheological and Sensory Characteristics of Cosmetic Emulsions
 • ASTM Viscometer-Viscosity Standards
 • Rheological Methods for Determining Molecular Weight and Molecular Weight Distribution
 • Investigation of Cremes and Gel Products with the VT550
 • Characterization of Pressure Sensitive Adhesives (PSA-Systems)
 • Rheological Analysis of the Stability of Pharmaceutical Suspensions
 • Yield Point Determination-a Critical Discussion of Different Methods
 • Rheological Analysis of Powder Coatings
 • QUALITY CONTROL BASED ON RHEOLOGICAL MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION FINGERPRINTS
 • Prediction of flow behavior in adhesive and sealant applications using different rheological measuring techniques
 • Powder viscometer according to Zimmermann and Weigand
 • UV CURING CHARACTERIZATION USING RHEOLOGY: COATINGS
 • CHARACTERIZATION OF CERAMICS USING RHEOLOGY
 • Understanding the Temperature-Time-Relationship for Thermosetting Systems
 • How to select the most adequate sensor for your application
 • Innovative Measuring Concepts in Quality Control and Development: „Series 1“ Viscometer + Rheometer
 • Rheological Investigation of three rubbers with different shore factors with respect to their shape stability before curing
 • Installation of RheoWin Software Operation Note
 • Setting up a measurement definition Software Operation Note
 • Texturizing Mayonnaise With Custom-Made Pectin Product
 • YIELD POINT MEASUREMENTS WITH MODERN CS RHEOMETER
 • Software RheoWin QC
 • New Features with Series 1 Rheometers and RheoWin 2.63
 • Series 1 Accessories:Measuring system Z10
 • Series 1 Accessories:Measuring system Z40
 • Series 1 Accessories:Measuring Plate MP61
 • Series 1 Accessories:Measuring Plate Cover
 • Series 1 Accessories:Disposable Plate Holder
 • Series 1 Accessories:Sample protection cover
 • Series 1 Accessories:Solvent trap
 • Series 1 Accessories:Cone Heater TC1
 • Viscosity - Temperature Dependence of Different Glasses
 • Rheological behavior of hydrogels in depedence on concentration of the polymer and type of neutralizing agent
 • Easy Rheological Measurements; For Example: Mayonnaise
 • Strategic Highway Research Program (SHRP) and the Measurement of Bitumen with the HAAKE Rheometers RW1 and RV1
 • Rheological tests on thermoplastic elastomers
 • Greases: rheological measurements in rotational mode
 • RheoWave 1- A Precise View on Low-Viscous Viscoelastic samples
 • Measurement of Elongational Viscosity of Polymer melts under processing
 • Improved performance in the detection of viscoelastic properties
 • Additional Information from Rheological Experiments: The Melt Flow Index Equivalent
 • Rheological Behavior during Phase Separation Induced by UV Curing
 • Optimization of the filling process of shampoo sachets wit the HAAKE CaBER
 • The influence of thickeners on the applicationmethod of automotive coatings and papercoatings – rheological investigations with theHAAKE Ca
 • Correlation of misting during printing withextensional rheological investigations on offsetprinting inks with the HAAKE CaBER 1
 • Optimizing and forecasting the fillingbehavior of coatings with the HAAKECaBER 1
 • HAAKE CaBER 1 – molecular weightdistributionPolystyrene, blends of standards, same MW, different MWD
 • HAAKE CaBER 1 – polymer solutions Polystyrene, Mw= 1.8 Mio g_mol in styrene oligomers
 • HAAKE CaBER 1 – binary polymer mixtures
 • HAAKE CaBER 1 – reproducibility

Instrukcje postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym.

Polityka Jakości.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.