22. Spotkanie Użytkowników Systemów Bruker BioSpin dla Europy Środkowowschodniej

22. Spotkanie Użytkowników Systemów Bruker BioSpin dla Europy Środkowowschodniej

Bruker Event:
September 21-23, 2022, Warsaw, Poland 
Please plan to attend the 22nd Annual Central European NMR Symposium & Bruker users meeting, held in conjunction with the Central and Eastern European NMR Symposium. 

The symposium is organized jointly by the University of Warsaw (Chemistry Dept), RHL Service, Poznan and Bruker. We kindly welcome scientist sharing interest in NMR to attend the CEUM 2022.

We strongly encourage all participants and NMR community in Central Europe to share their scientific using NMR in different aspect of their research (from natural product, to Bio chemistry, from metabonomics to structure verification and elucidation).

Location:
The University of Warsaw Biological and Chemical Research Centre
101 Żwirki i Wigury Street
02-089 Warsaw
Poland


Organizing Committee:
University Warsaw 
RHL-Service, Poznań
Bruker BioSpin: carina.heck@bruker.com


Local Scientific Committee:
Wiktor Koźmiński (chair)
Marta Dudek
Krzysztof Kazimierczuk
Piotr Paluch
Marek Potrzebowski
Jan Stanek
Anna Zawadzka-Kazimierczuk


What we offer:
In addition to sharing research experience, Bruker application scientists will present new and late breaking NMR technologies and advancements. Bruker has new updates and exciting news you won't want to miss so register below! 

The conference has no registration fee.

https://www.bruker.com/pl/news-and-events/events/ceum.html

 

 

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.