Fogging Tester - profesjonalny przyrząd do pomiaru lotności

Fogging Tester - profesjonalny przyrząd do pomiaru lotności

Firma RHL-Service oferuje system służący do pomiaru lotności AC/PC-FTS , którego to zestawu producentem jest koncern Thermo Fisher Scientific.
Urządzenie świetnie sprawdza się podczas badań lotności substancji wydobywających się z różnego rodzaju skór, tekstyliów oraz plastików podczas procesu zmiany temperatury.
Przyrząd zapewnia utrzymanie stałych warunków testowych w trakcie całej procedury pomiarowej i dzięki temu możliwe jest otrzymywanie powtarzalnych wyników w kolejnych seriach pomiarowych.  Urządzenie spełnia wymogi norm DIN, ISO i standardy SAE.
Zestaw składa się z główki termostatującej wraz w łaźnią wodną lub olejową oraz specjalnie przygotowanego termostatu ze stelażem do szklanych cylindrów, a także z dodatkowych akcesoriów umożliwiających wykonywanie pomiarów.

Możliwe jest wykonywanie pomiarów lotności za pomocą jednej z metod:

  • metoda reflektometryczna: przy pomocy refraktometru określa się ilość materiału zgromadzonego na szklanej płytce podczas pomiaru,
  • metoda grawimetryczna: przy użyciu precyzyjnej wagi laboratoryjnej mierzy się ilość osadu powstałego na folii w wyniku wykonywania pomiaru.

Fogging Tester - zastosowania

  • przemysł samochodowy,
  • produkcja farb i lakierów,
  • przemysł kosmetyczny,
  • produkcja plastików,
  • produkcja tekstyliów.

Fogging Tester - więcej informacji

W przypadku zainteresowania urządzeniem prosimy o kontakt z RHL-Service.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.