HAAKE MARS 40/60 - reometr najnowszej generacji

HAAKE MARS 40/60 - reometr najnowszej generacji

Thermo Scientific HAAKE MARS 40/60 - udoskonalone rozwiązania

Firma Thermo Scientific zaoferowała naukowcom specjalizującym się w wykonywaniu pomiarów reologicznych możliwość skorzystania z udoskonalonego reometru MARS. Najnowszy MARS posiada możliwość zwiększenia wydajności przepływu i minimalizowania błędów operacyjnych podczas analizy właściwości reologicznych dużego zakresu próbek. Nowy reometr jest łatwy i przyjazny w obsłudze. Modułowy projekt umożliwia rozbudowę przyrządu i sprawny montaż kolejnych układów pomiarowych do innych zastosowań. Modułowa budowa zapewnia łatwość pracy i obniża prawdopodobieństwo popełnienia błędów pomiarowych. Zastosowanie technologii „asystenta połączenia” (Connect Assist) usprawnia wymianę układów pomiarowych i modułów temperatury. Przyrząd posiada system automatycznego rozpoznawania rotorów.

Thermo Scientific HAAKE MARS 40/60 - zastosowania

Najnowszej generacji reometr MARS został tak zaprogramowany, aby wspierać naukowców w sprawnym i precyzyjnym wykonywaniu szerokiej gamy pomiarów reologicznych. Reometr oferuje różnorodne pakiety pomiarowe przeznaczone do specjalistycznych zastosowań - odpowiednio przygotowane dla:

  • farmacji,
  • przemysłu kosmetycznego,
  • przemysłu spożywczego,
  • przemysłu petrochemicznego,
  • przetwórstwa polimerów.

Thermo Scientific HAAKE MARS 40/60 - budowa i oprogramowanie

Dwukolumnowa modułowa budowa przyrządu - dzięki łatwemu dostępowi do układu pomiarowego i panela sterującego - umożliwia sprawne przygotowanie pomiarów. Zastosowanie opcjonalnych metod hybrydowych, takich jak połączenie FT-IR, daje możliwość poszerzenia zakresu badań reologicznych. Oprogramowanie RheoWin zostało tak zaprojektowane, aby usprawnić i ułatwić pracę z przyrządem; przygotowanie pomiarów i zbieranie danych. Pozwala ono także szybko rozpoznać wymieniany układ pomiarowy i moduł temperatury i dostosować odpowiednie szablony pomiarowe. Reometr oferuje wszystkie istotne parametry pomiarowe wymagane przez doświadczonych reologów.

Reometry - oferta RHL-Service

» Poznaj pełną gamę reometrów oferowanych przez RHL-Service

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.