Międzynarodowa na konferencji POLYCHAR - Poznań 2016

Międzynarodowa na konferencji POLYCHAR - Poznań 2016

W dniach 9-13 maja 2016 na Politechnice Poznańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja "The 24-th Annual World Forum on Advanced Materials POLYCHAR 2016" . Firma RHL-Service wzięła udział w tym wydarzeniu będąc jednym z głównych sponsorów. Zaproszeni do stoiska firmowego goście mogli obejrzeć zaprezentowaną wytłaczarkę laboratoryjną Process 11.

Pracownik firmy RHL-Service był współautorem prezentacji "New Ecological, Active Fillers Based on Lignin for Abrasive Industry", która została przedstawiona podczas sesji dotyczącej zielonej inżynierii i recyklingu.
Swój referat "Dependency of Residence Time and Screw Configuration inTwin Screw Compounding" wygłosił Bernd Jakob, przedstawiciel firmy Thermo Electron Karlsruhe GmbH, która specjalizuje się w aparaturze kontrolno-pomiarowej wykonującej pomiary reologiczne.

Zapraszamy na stronę konferencji POLYCHAR w celu zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.