Pomiary reologiczne - wiskozymetry i reometry

Intensywny rozwój  w ostatnich latach  przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, produkcji farb, lakierów, klejów, pianek itp. przyczynił się do szybkiej rozbudowy  i wyposażania laboratoriów naukowo badawczych, zarówno wewnątrz samych firm produkcyjnych, jak i na uczelniach i w uniwersytetach. Pojawiło się zapotrzebowanie na wykonywanie różnego rodzaju pomiarów badawczych.

Chcąc sprostać wymaganiom naszych Klientów postanowiliśmy profesjonalnie wyposażyć nasze laboratorium demonstracyjne w celu udostępnienia wiskozymetrów, reometrówłaźni termostatujących do wykonywania pomiarów reologicznych. Wspieramy zarówno naszych potencjalnych Klientów, którzy chcą wykonać badania produkowanych przez siebie próbek i następnie dobrać odpowiadający im sprzęt, jak i naszych dotychczasowych Klientów, którzy proszą o wsparcie podczas przygotowywania różnego rodzaju reologicznych aplikacji. Oferujemy także komercyjne wykonywanie zleconych pomiarów przez Kontrahentów, którzy takie badania wykonują jednorazowo lub sporadycznie i nie chcą sami inwestować w zakup i późniejsze utrzymanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Dysponujemy najnowszej generacji przyrządami Thermo Scientific,  przy użyciu których wykonujemy pomiary reologiczne substancji ciekłych.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.