RHL-Service na 22. Spotkaniu Użytkowników Systemów Bruker BioSpin

RHL-Service na 22. Spotkaniu Użytkowników Systemów Bruker BioSpin

Spotkanie Użytkowników Systemów Bruker BioSpin dla Europy Środkowowschodniej powróciło po pandemicznej przerwie i odbywa się w dniach 21-23 września na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie imprezy prowadzonych jest wiele wykładów, paneli dyskusyjnych oraz sesji posterowych. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi obrazowania przy użyciu magnesów nadprzwodzących.

Galeria

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.