Kongres Reologiczny 2018

Kongres Reologiczny 2018

RHL-Service serdecznie zaprasza do spotkania na swoim stoisku podczas Kongresu Reologicznego odbywającego się w Łodzi w terminie 26-28 września 2018. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną tematy związane z reologią teoretyczną, reologią polimerów, żywności, reometrią, reologią w medycynie, farmacji, przemyśle budowlanym i spożywczym itp.

Przedstawione zostaną najnowsze osiągniecia z dziedziny reologii w formie wykładów, referatów oraz sesji posterowej. Zapraszamy do naszego stoiska, gdzie zaprezentowane zostaną najnowsze wiskozymetry Thermo Scientific iQ oraz gdzie będzie można zasięgnąć profesjonalnej porady dotyczącej oferowanego przez nas sprzętu laboratoryjnego i jego badawczych możliwości.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.