Reometry - oferta RHL-Service

Reometry - oferta RHL-Service

Przyrządy do pomiaru właściwości lepko-sprężystych substancji to reometry.
Obecnie względu na zaawansowane technologie dostępne są reometry o najróżniejszych konstrukcjach, które umożliwiają wykonywanie skomplikowanych pomiarów reologicznych. Reometry składają się z przyrządu głównego z całym układem sterującym, do którego dobierany jest odpowiedni układ pomiarowy oraz termostatujący, a także w celu zwiększenia precyzji pomiaru wbudowuje się łożysko powietrzne.

Reometry - rodzaje

Wyróżniamy następujące układy pomiarowe:

 • cylindrów współosiowych,
 • łopatkowe,
 • typu płytka-płytka,
 • typu płytka-stożek.

W przypadku układów grzejąco-chłodzących dostępne są poniżej przedstawione :

 • płaszcz termostatujący cieczowy,
 • płaszcz termostatujący elektryczny,
 • płaszcz termostatujący typu Peltier.

Reometry Thermo Scientific

Thermo Scientific oferuje całą gamę reometrów, począwszy od uniwersalnych prostych przyrządów poprzez bardziej zaawansowane, aż do skomplikowanej aparatury badawczej współpracującej ze spektrometrami FT-IR. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę reometrów Thermo Scientific:

 • RheoStress 1: reometr z łożyskiem powietrznym i automatyczną windą, wykonuje pomiary w trybach CR, CS i CD. Jest to uniwersalny reometr laboratoryjny, idealny do kontroli jakości.
 • RheoStress 6000 : modułowy reometr z ramą typu C i wbudowanym czujnikiem siły normalnej w dwóch kierunkach. Przyrząd wykonuje precyzyjną analizę własności reologicznych.
 • MARS : modułowy reometr z ramą typu H z niską inercją silnika. Istnieje możliwość zamontowania dwóch głowic pomiarowych z góry i z dołu.
 • CABER : jedyny dostępny reometr do pomiaru lepkości przy rozciąganiu. Przyrząd umożliwi wykonanie pomiaru zawiesin polimerowych, farb emulsji. Odwzorowuje procesy powlekania, napełniania butelek, tworzenia włókien, płynięcia przy ekstruzji.

Reometry - oferta RHL Service

» Poznaj pełną gamę reometrów oferowanych przez RHL Service

 

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.