Wiskozymetry - oferta RHL-Service

Wiskozymetry - oferta RHL-Service

Przyrządy do pomiaru lepkości, opisującej właściwości fizyczne substancji związane z oporem wywołanym ścinaniem, nazywane są wiskozymetrami lub lepkościomierzami. Dzięki ich zastosowaniu można precyzyjnie opisać odkształcenia ciał pod wpływem naprężeń.

Wiskozymetry - rodzaje

Ze względu na konstrukcję wyróżniamy wiskozymetry:

 • Rotacyjne – lepkość mierzona jest przy użyciu obracających się cylindrów współosiowych lub układów pomiarowych typu płytka- płytka lub płytka- stożek:
  • Wiskozymetry typu CR charakteryzują się konstrukcją umożliwiającą wykonywanie pomiarów lepkości poprzez regulowanie szybkości ścinania i obserwowanie powstającego wówczas naprężenia ścinającego. Są to lepkościomierze o regulowanej szybkości ścinania.
  • Wiskozymetry typu CS mają konstrukcję umożliwiającą regulowanie naprężenia ścinającego i wyznaczanie w ten sposób powstających szybkości ścinania. Nazywane są lepkościomierzami o regulowanym naprężeniu.
 • Kapilarne – pomiar lepkości wykonywany jest poprzez obserwację przepływu cieczy przez kapilary o przekrojach okrągłych lub szczelinowych; wyróżnia się wiskozymetry wytwarzające regulowane ciśnienie w celu przepchnięcia substancji lub wykorzystujące siłę grawitacji.
 • Ze spadającą kulką – lepkość mierzy się w przeźroczystej rurce, w której umieszczona jest badana również przeźroczysta substancja poprzez obliczanie czasu spadania specjalnej kulki w rurce wypełnionej tę substancją przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników.

Ze względu na użyte rotory (wrzeciona) wyróżniamy układy pomiarowe typu:

 • Płytki równoległe (układ płytka- płytka)
 • Stożek- płytka
 • Cylindry współosiowe
 • Rotory łopatkowe

Thermo Fisher Scientific specjalizuje się w konstruowaniu profesjonalnych wiskozymetrów rotacyjnych takich jak:

Wiskozymetry - oferta RHL Service

» Poznaj pełną gamę wiskozymetrów oferowanych przez RHL Service

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.