Wzorce wiskozymetryczne - ciecze wzorcowe

Wzorce wiskozymetryczne - ciecze wzorcowe

Naszym Klientom oferujemy wzorce wiskozymetryczne o różnych parametrach reologicznych:

  • ciecz  100BW o zakresie lepkości 100 mPas,
  • ciecz 2000AW o zakresie lepkości 2000 mPas,
  • ciecz 10000BW o zakresie lepkości 10000 mPas,
  • ciecz E7 o zakresie lepkości 5 mPas,
  • ciecz E200 o zakresie lepkości 120 mPas,
  • ciecz E2000 o zakresie lepkości 1900 mPas,
  • ciecz E6000 o zakresie lepkości 6000 mPas,
  • ciecz E15000 o zakresie lepkości 15000 mPas,
  • ciecz E40000 o zakresie lepkości 40000 mPas.

Ciecze wzorcowe, wzorcowanie wiskozymetryczna i kalibracja sprzetu - ofert RHL-Service.

Wzorce lepkości wykorzystujemy także do wykonywania kalibracji oferowanego sprzętu. Usługę wzorcowania wiskozymetrycznego lepkościomierzy ThermoScientific wykonujemy w naszym laboratorium lub na życzenie Klienta we wskazanym przez niego laboratorium. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących usługi wzorcowania wiskozymetrów skontaktuj się RHL-Service

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.