Zasady pracy serwisu RHL-Service w związku z trwającą pandemią

Zasady pracy serwisu RHL-Service w związku z trwającą pandemią

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną oferujemy serwisowanie oferowanych przez nas przyrządów - reometry, lepkościomierze , termostaty i wytłaczarki laboratoryjne - w naszej siedzibie w Poznaniu. Konieczność ograniczania podroży służbowych oraz bezpośrednich kontaktów z klientami spowodowała, że większość kalibracji, napraw i innych usług serwisowych wykonujemy w naszym wyspecjalizowanym laboratorium. Nasz wyszkolony personel zapewnia profesjonalną obsługę przysłanego sprzętu do wzorcowania, naprawy, przeglądu itp. od naszych klientów. Zapewniamy też niezbędne zabezpieczenie sprzętu klientów przed uszkodzeniem lub zagubieniem.

Wewnątrz naszej firmy gwarantujemy zachowanie wszelkich obostrzeń i restrykcji sanitarno-epidemiologicznych .

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.