ThermStar

ThermPlot

ThermPlot nadaje się do zbierania danych z regulatorów temperatury serii DC30 i 50. Pozwala na tabelaryczną i graficzną prezentację danych.

ThermStar95plus

ThermStar to oprogramowanie do sterowania pracą termostatów mających możliwość podłączenia do komputera.

ISO 9001

W roku 2007 firma RHL-Service wprowadziła System Zarządzania Jakością. Obecnie działamy według wymagań normy ISO 9001:2015, posiadamy certyfikat nr 543/2007 zapewniający spełnienie warunków Systemu Zarządzania Jakością w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury naukowo-badawczej.

Nasz nr ZSEIE: E0018764W i BDO: 000006396.